Europa League

Vandaag werd ik verkozen als lid van het Executive Committee (39 leden) van de Europese vakbond ETF (European Transport Workers' Federation) op het ETF-congres in Barcelona. Frank Moreels (ABVV-BTB, foto) werd verkozen tot voorzitter van ETF. Franks pleidooi voor een sterke syndicale reactie tegen sociale dumping en autoritaire politieke regimes die het sociaal overleg negeren en ondermijnen, werd enthousiast onthaald. Ik deel ook zijn streven naar een sterke aanwezigheid van jongeren en vrouwen in de vakbond.

In een politiek verdeeld Europa, zijn het meer dan ooit de vakbonden die over syndicale en ideologische grenzen heen eendrachtig strijd voeren vóór een verenigd én sociaal Europa. Op het congres was de Europese identiteit dan ook opmerkelijk aanwezig, de "working class" spreekt immers de universele taal van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit. We delen één en dezelfde werkvloer met als doel een rechtvaardige verdeling van eerlijke winsten.

De ETF vertegenwoordigt meer dan 3,5 miljoen werknemers in de transportsector, meer dan 230 transportvakbonden in 41 Europese landen, en in volgende sectoren: spoorwegen, wegvervoer en logistiek, zeevervoer, vervoer over de binnenwateren, burgerluchtvaart, havens & dokken, toerisme en visserij.

Minimale dienstverlening

De reizigers die opstappen in een stopplaats, zullen geen trein hebben. Zij zullen zich moeten verplaatsen naar een groot station waar ze natuurlijk geen parking meer vinden. Eenmaal toegekomen op een overvol perron, zien ze een overvolle trein binnen rijden waar ze niet op geraken. De werkgever gaat het argument dat er geen treinen rijden niet meer aanvaarden als verontschuldiging, want er is een 'minimale dienstverlening'.

Deze regering moet inzetten op een maximale en een gegarandeerde dienstverlening, met een voldoende treinaanbod en operationeel personeel ten dienste van de reizigers. Een écht sociaal overleg met respect voor reizigers en personeelsleden. Een terug eengemaakt bedrijf dat klantgericht werkt. Geen One Man Car maar een One (Wo)Man Management!

De spoorweg is niet alleen de historische motor van onze sociale en economische welvaart, het zal ook de ecologische motor moeten zijn van een klimaatneutrale wereld. Hoog tijd om daar werk van te maken. Maak die van het Spoor de klimaatridders van de toekomst. De volgende generaties zullen het weten te appreciëren.

Deze planeet is niet van ons. We lenen het van de generaties die komen.

Maar dat staat wellicht niet in het regeerakkoord.

Overvolle trein Deinze

Mijn bedenkingen bij de overvolle trein in Deinze.

1. Bij invoering minimale dienstverlening zullen overvolle treinen de norm zijn. Wees dus voorbereid!

2. Zeggen dat de treinbegeleider de beslissing neemt of de trein wel of niet vertrekt, is iets te gemakkelijk. De treinbegeleider ziet erop toe dat de vertrekprocedure veilig uitgevoerd wordt, hij of zij heeft bij vertrek niet een volledig overzicht van de bezetting en dient overleg te plegen met dispatching (RDV) indien het vertrek niet kan uitgevoerd worden. De treinbegeleider kan dus niet autonoom beslissen over het wel of niet vertrekken van de trein.

3. De communicatiedoorstroming is een oud zeer sinds de splitsing van de spoorwegen. In plaats van hierover te blijven zaniken, zou men beter de spoorwegen terug samen brengen tot één operationeel bedrijf – is trouwens een geweldige besparing en bevordert de efficiëntie! Ter info, volgens de "spoorwegspecialisten" van een doorsnee Vlaams-nationalistische partij moeten de spoorwegen in zes delen gesplitst worden. Neen, dit is geen spoorweghumor.

Mijn naam is Bond. Vakbond.

De generatiewissel is volop aan de gang bij de Belgische Spoorwegen. Dat merken we ook binnen de vakbond. Militanten gaan met pensioen en genieten van hun welverdiend definitief verlof.

De vakbond blijft net als de spoorwegen verder draaien. Elke generatie verdient een sterke syndicale vertegenwoordiging. Het statuut binnen de Belgische Spoorwegen is immers het werk van vele generaties syndicale arbeid. Het werk is echter nooit voltooid en wordt meer dan ooit bedreigd door een neoliberale politiek. De Britse vakbonden weten er alles van. Ook onze federale en Vlaamse regering hanteren de Thatcher-cruisecontrol.

Verwacht meer

Er wordt al te gauw gezegd dat de jonge generatie geen sociale voeling heeft en niet wakker ligt van vakbondswerking, laat staan maatschappelijk bekommerd is.
Wel, ACOD Spoor gaat de uitdaging aan om dit te weerleggen! We zien in onze syndicale gewesten meer en meer jonge spoorwegmannen én –vrouwen zich sociaal en syndicaal profileren. Er is dus wel degelijk een sociale bekommernis binnen de jongere generatie. Jongeren weten hoe moeilijk het is gezin en werk te combineren of überhaupt een volwaardige job te vinden tussen de interims en flexi-jobs.
De jongere generatie verwacht terecht meer van de dagelijkse arbeid. Ze willen een uitdagende job met toekomstperspectieven en eentje die een persoonlijke voldoening garandeert. De Belgische Spoorwegen bieden dergelijke uitdagingen aan. De vakbond zorgt voor het behoud van de sociale rechten, gelijke kansen op de werkvloer, professionele doorstroming én – wat te vaak vergeten wordt – werkzekerheid, ook wanneer je tegenslag kent.

Samen sterk

Daarom roepen we de jongere generatie op om de sociale strijd mee aan te voeren in een mondiale wereld waar individuele winsthonger ‘bon ton’ is geworden en werknemers tegen elkaar worden opgezet. Als vakbond zorgen we voor een syndicale opleiding en ondersteuning op de werkvloer. Bij ons geen pampers of bokshandschoenen, wel een syndicale mondigheid met argumenten en een verbeten doorzettingsvermogen.
Ben je verontwaardigd over het opkomend sociaal onrecht? Is je collega belangrijker dan ‘eigen persoontje eerst’? Zijn openbare diensten waardevoller dan de zoveelste bedrijfswagen die van de klimaatopwarming mee een gevaar maakt voor je (klein)kinderen? Zijn diversiteit en gendergelijkheid geen loze begrippen? Ben je fier op de Belgische Spoorwegen? Besef je dat betaalde vakantiedagen, vakantiegeld, premies en een maximale arbeidsveiligheid géén cadeaus zijn van de Sint of de kerstman, maar het resultaat zijn van syndicaal werk? Ja? Eén adres: je gewestelijke secretaris van ACOD Spoor. Hij ontvangt je met veel enthousiasme.
Een job is geen statussymbool, het is een basisbehoefte. Jongeren én ouderen weten waarom. Dat maakt onze vakbond sterk van generatie op generatie. Het sociale spoor, dat zijn wij allemaal!

Chemichat

(Uit de "Tribune", maandblad ACOD)

De meest ervaren lezers onder jullie knikken ongetwijfeld bevestigend. Elk stationnetje had vroeger een heuse stationskat. Het beestje kreeg water en melk, maar weinig tot geen vlees. De beleidsvisie van de stationschef was duidelijk: er moesten voldoende stimulansen zijn om de productiviteit van de stationskatten optimaal te houden.

De normen werden jaarlijks vastgelegd per omzendbrief: een maandelijks vangpercentage van 50 muizen, behalve tijdens het groot verlof, dan werden er kredietdagen toegestaan … Eén rat telde voor tien muizen. Drie konijnen, proper afgeleverd bij de stationschef, was goed voor een volledige maand kattenvoer van het betere merk.

De stationskat van Zaventem, Azrael, had een luxeleven. Konijnen waren er immers bij de vleet aan de luchthaven. Opportunist Azrael werd vervolgens nooit uitgenodigd op het jaarlijks bal van de stationskatten. Nijd werd zijn deel. Hij is dan ook eeuwig vrijgezel gebleven. Zijn promotie tot hoofdstationskat heeft hem weinig eer opgeleverd. Station Muizen was dan weer een begeerde standplaats voor goedgelovige stationskatten.

De stationschef publiceerde bovendien maandelijkse statistieken in het orderboek van de stationskatten om de onderlinge concurrentie aan te scherpen. Inderdaad, een ratrace avant la lettre. De Vlerick Business School heeft de techniek later overgenomen. Vlerick-studenten bestuderen vandaag nog steeds met veel overgave de stationskat-doctrine. Een CEO bij de spoorwegen kent de doctrine door en door.

Ondertussen hebben besparingen en dieronvriendelijke consultants de stationskatten uitgerangeerd. “Een historische vergissing!” volgens vakjournalisten en spoorweghistorici. Complottheorieën spreken zelfs over een loge van Vrijspoorleggers die in stilte de stationskatten heeft geadopteerd om hun toekomst veilig te stellen. Succesauteur Dan Brown werd onlangs nog gesignaleerd in TrainWorld op zoek naar katten.

Vandaag zien we in elk station meer en meer muizen met veel enthousiasme zigzaggend tussen de sporen rondcrossen. Een dierlijke vorm van spoorlopen. Het moet gezegd, de ratten zijn nog driester. Zij durven dansen op de perronboorden, waardoor er een discussie is gerezen tussen NMBS en Infrabel over wie het feestje moet afbreken.

Daarom pleit ACOD Spoor voor het herinvoeren van de definitieve post van stationskat. Let wel: wij eisen een statutaire betrekking mét doorgroeimogelijkheden! Géén ‘post met profiel’ omdat assessments met honden als examinatoren weinig betrouwbaar zijn. Het spreekt voor zich dat een goede stationskat gesyndiceerd is bij onze vakbond: katten hebben karakter, katten weten waarom!

Over karakter gesproken. Een levendige herinnering is Felix, de chemichat van Brussel-Noord. Felix liep ’s nachts plichtsbewust de sporen van het Noordstation af. Kerstavond, oudejaarsavond, steeds present. Felix had slechts drie poten. De vierde werd immers na een jammerlijk arbeidsongeval – achterpoot en wissel gingen niet samen – afgezet. Dankzij een syndicale tussenkomst van onze Brusselse secretaris werd een herklassering nipt vermeden en kon deze moedige chemichat zijn nachtelijke rondes in het Noordstation blijven doen. Menig chef-perron, chef-garde en machinist boog eerzaam als Felix langs kwam. En de Brusselse stationskatten waren op den duur allemaal rood gesyndiceerd.

De chemichat moet dringend in ere hersteld worden. Mevrouw Dutordoir heeft er een syndicale delicatesse, pardon, eis, bij!

Een ferme spoorwegpoot.

ETF: goedkeuring 4de spoorwegpakket is spijtige zaak

In december heeft het Europees parlement in plenaire zitting de politieke pijler van het 4de spoorwegpakket nipt goedgekeurd. ETF (European Transport Workers’ Federation) ziet dit als een gevaarlijke uitnodiging tot meer sociale dumping in de Europese spoordiensten.

“ETF keurt de eindstemming van het Europees parlement af. Deze stemming veroordeelt niet alleen de toekomst van het openbare spoorvervoer, maar zet ook een stap verder in de richting van de ontbinding van het Europese sociale model”, aldus Sabine Trier, adjunct-secretaris generaal van ETF.

ETF blijft zich inzetten voor een betere en solide bescherming van het spoorwegpersoneel en een kwalitatieve dienstverlening aan de spoorreizigers.

“Vastberaden blijven we druk uitoefenen op de politici die deze beslissingen nemen. We mobiliseren onze leden om deze sociale dumpingpraktijken te bestrijden en ijveren voor een sociaal Europa”, zegt Guy Grievelding, voorzitter van de afdeling spoor van ETF.

De kleine meerderheid bij de stemming in plenaire zitting – met slechts een verschil van 24 stemmen en 23 onthoudingen – toont duidelijk aan hoe deze regelgeving verdeeldheid zaait onder de lidstaten en de verschillende politieke strekkingen. De liberalisering van het nationale reizigersvervoer per spoor is omstreden. Het is van groot belang dat in Europa een zo duurzaam mogelijke vervoersbeleid wordt ontwikkeld met oog voor de voornaamste aandeelhouders: reizigers en spoorwegpersoneel.

De goedgekeurde geamendeerde regelgeving biedt geen kwalitatievere openbare dienstverlening per spoor en is evenmin een bescherming voor het personeel in het raam van de aanbestedingen. ETF pleit voor eerlijke concurrentie, met kwalitatieve criteria en meer werkzekerheid, in plaats van een achteruitgang op het vlak van de arbeidsvoorwaarden. Europa heeft het juiste spoor nog steeds niet gevonden.

Zet die File af!

Thuis (Leuven) aan de deur vertrokken om 6u49, op bureau om 7u30 (Brussel Fontainas).

Met dank aan De Lijn, Belgische Spoorwegen en MIVB. Twee ervan worden elektrisch aangestuurd. Regeringspartij CD&V stelt voor om elektrische bedrijfswagens te verplichten als ecologische maatregel.

Ik geloof echter niet dat het fileprobleem hiermee wordt opgelost. Waarom niet volop investeren in een ander elektrisch en ecologisch vervoermiddel dat bovendien het fileprobleem echt aanpakt?

De trein!